خانه / پشتیبانی

پشتیبانی

در صورتی که در مراحل عضویت و خرید اشتراک با هر نوع مشکلی روبرو شدید از طریق ایمیل زیر با ما مکاتبه نمایید، در ایمیل ارسالی مشکل بوجود آمده را کامل توضیح دهید. همچنین می توانید در صورت درخواست وکتور مورد نیاز، آن را برای ما ارسال نمایید